PRISER INOM TANDVÅRD


Kliniken är ansluten till försäkringskassan och behandlingarna går under deras ersättningssystem.Prisexemplet nedan är endast vägledande. Kostnaden påverkas av individuella behov. Om du har en allmäntandvårdsbidrag(tandvårdsstöd)  kan dettta minska kostnaden allt från 300 kr till 1200 kr.

Information om kostnad och eventuell fortsatt behandling lämnas vid besöket om du måste komma tillbaka efter undersökning. 

Med hjälp av TLVs KUSP kan vi debitera enligt försäkringskassans regler och se till att du har rätt till din ersättning. Vi kan inte debitera mindre än referenspriser om du ska ha rätt ersättning från försäkringskassan. Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför(tandvårdslagen).

Vad står TLV för?

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet.


Här kan ni läsa hur åtgärderna hur ser ut och samt referesnpriser. 

https://kusp.tlv.se/


KLINIKENS PRISER 

Våra priset följer försäkringskassans debiteringssystem. Vid mer tekniska behandlingar(större tandtekniker kostnader) kan vi behöva öka debiteringen men då ges alltid ett kostnadsförslag först. 


Exempel på våra priser 


Om du har en allmäntandvårdsbidrag(tandvårdsstöd) kan dettta minska kostnaden allt från 300 kr till 1200 kr.


Basundersökning 1000 kronor


(då ingår förebyggande behandling i form av tandstensborttagning, puts och polering i fem till tio minuter )


Basundersökning där tandläkaren tittar om du har hål eller risk för tandlossning och kontrollerar om det finns behov av ytterligare utredning.


Åtgärdskod: 101 ( referens pris 935)


Undersökning och borttagning av mindre mängd tandsten 1 315 kronor


Basundersökning där tandläkaren tittar om du har hål eller risk för tandlossning och kontrollerar om det finns behov av ytterligare utredning och borttagning av mindre mängd tandsten ( som tar mer än 10 min) 


Undersökning och borttagning vid mer omfattande tandsten 1500 -1700 kronor


Basundersökning där tandläkaren tittar om du har hål eller risk för tandlossning och kontrollerar om det finns behov av ytterligare utredning och borttagning av större mängd tandsten.

I vissa falla kan du behöva komma tillbaka för fortsatt tandstens, antigen hos oss eller remiis till hygienist vi samarbeterar med. Då kan kostanden ligga mellan 1000-1700kr.


Hygienist kan behövas om dem har tecken på tandlossning eller pågående tandlossning. 

Vi gravare fall av tandlossning skickas remiss till specialisttandläkre inom tandlossning   Parodontist. 


Undersökning där terapiplanering behövs (åtgärd 103, 107, 108 )

 450 -2000 utöver basundersökning 

Vid större behandlingsplaner eller om du är ny patient bokas in en längre tid för terapiplanering för att kunna diskuterar de olika behandlingsval för dig samt kostnaden. 

Akutbesök med lagning av tand


1500- 2 500 kronor


Åtgärdskod: 103(akut undersökning), 121(enstaka röntgen),

kindtand 704-706 ( baseras på antal ytor av tanden som måste lagas) 

framtand åtgärd 701-703


Akutbesök med borttagning av tand ca 2000 kronor


Åtgärdskod: 103, 121, 401


Betalningstjänster 

 Hos oss kan du betala med kort eller via sms tjänst(almaone/fortus finas) som erbjuder betalning via swish och kort eller då faktura på mejl( utan avgift om den betalas inom 14 dagar). 

Vi val av delbetalning kan detta också erbjudas via faktura via Fortus Faktura ( då görs en  upplägningsavgift samt en kreditupplysningen av Fortus Finas)

Vi kan ej erbjuda pappersfaktura, allt måste ske via Fortus Finans (sms faktura ) . 

 

Uteblivanderegler

 Om du ej kommer på bokat besök eller lämnar återbud senare än 24 timmar debiteras du 50% av den planerade behandlingskostnaden.

Se Tandvårdslag (1985:125) under  Avgifter 15 a §.